Conferències-ponències (Català)

Viure, aprendre i treballar en un món digital. Associació de Mares i Pares de l’Institut Vicens Vives.  Girona, 28/11/2015.

Imaginari educatiu i lideratge escolar. Postgrau en Direcció de Centres Educatius de la  Fundació Universitària Martí l’Humà. Les Franqueses del Vallès, 11/11/2015.

Les aportacions de les tecnologies de la información. Jornades “Treball en xarxa per a una educació personalitzada”. Secció de Sociologia i Educació de l’Institut d’Estudis Ilerdencs. Lleida, 24/10/2015.

Sempre connectats? Viure i aprendre en temps digitals. XXV Jornada de reflexió del Consell Escolar de Catalunya. Barcelona, 17/10/2015.

La millora docent a l’escola catalana avui . Trobada d’Experts i Pràctics, Universitat de Girona. Girona, 2/7/2015.

Personalització de l’educació. Jornada de treball d’equips directius de la Fundació per a les Escoles Parroquials.  L’Hospitalet, 1/7/2015.

L’ús dels dispositius mòbils a l’educació. Facultat d’Educació, Universitat Rovira i Virgili. Tarragona, 6/6/2015.

Lliçó de comiat. Alumnes de segon de batxillerat de la promoció 2014-15 de l’Institut Guillem de Berguedà.  Berga, 27/5/2015.

Les tecnologies mòbils als centres educatius. Setena Jornada Espurn@ “Assumim reptes, modelem junts l’escola”. Barcelona,  23/5/2015.

Els reptes professionals d’ensenyar avui.  Jornada formativa sobre la nova ordenació curricular de l’Educació Primària, ESO i Batxillerat. Federació Catalana de Centres d’Ensenyament.  Barcelona,  16/5/2015.

Continuïtat i canvi en educació: escenaris i perspectives. Centre d’Estudis Econòmics i Socials. Barcelona, 14/5/2015.

Tecnologies mòbils, pedagogia i vida escolar. Jornada FECC – Tecnologies educatives emergents i mòbils a l’escola de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Barcelona, 8/5/2015.

L’educació en la societat de la incertesa.  Jornades Breyting .  Vidreres,  11/4/2015.

Els reptes professionals d’ensenyar avui. Macmillan Teachers’ Day. Barcelona, 14/3/2015.

Les tecnologies mòbils als centres educatius (amb Mònica Escarcelle). mSchools Changing Education Together. Mobile World Congress 2015. Barcelona, 5/3/2015.

De la professió a la llibertat. Acte de reconeixement al professorat i personal no docent jubilat dels Serveis Territorials Barcelona-Comarques. Barcelona, 9/12/2014.

Imaginari de l’educació i lideratge escolar. Conferència al plenari de la junta de directors de centres públics dels Serveis Territorials Maresme-Vallès Oriental del Departament d’Ensenyament. Mataró, 9/10/2014.

Capacitats humanes i serveis públics. Conferència amb motiu del 25è aniversari de l’Associació d’Inspectors d’Educació de Catalunya (AIEC). Barcelona, 19/06/2014.

Taula rodona “Per què necessitem un R+D+i educatiu? Una mirada calidoscòpica“. Societat Econòmica Barcelona d’Amics del País, Associació de Becaris de la Caixa. Auditori del Mobile World Centre. Barcelona, 6/05/2014.

Moderació del debat “TIC i educació: beneficis i impacte social” del Cicle RecerCaixa de l’any 2014. Palau Macaya, Barcelona, 27/03/2014.

Què hem après?  Reflexions sobre educació i tecnologia. Congrès ITworld Edu 6.Barcelona, 21/02/2014.

Moderació de la taula “Liderar centres avui: els reptes d’un centre innovador“. VIII Fòrumd’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra, 11/01/2014.

De la professió a la llibertat. Acte de reconeixement al professorat i personal no docent jubilat dels Serveis Territorials Barcelona-Comarques.Barcelona, 13/12/2013.

Jovent i educació en l’era de la globalitzacióXXIII Jornada de reflexió del Consell Escolar de Catalunya. Lleida, 9/11/2013.

L’impacte i la contribució de les tecnologies digitals en l’educació. Jornada UOC-Espiral: Creativitat i enginy davant els reptes educatius actuals. Cibernàrium,Barcelona, 18/09/2013.

El repte professional d’ensenyar avui. III Congrés Educació Avui: Per un aprenentatge eficaç, eficient i coherent. Departament d’Ensenyament – Universitat Rovira i Virgili. Tarragona, 1/07/2013.

L’impacte i la contribució de les tecnologies digitals en l’educació. Consorci d’Educació de Barcelona. Barcelona, 12/06/2013.

Impacte educatiu de les TIC i nous entorns d’aprenentatge. 1a Jornada Solucions TIC – Noves Propostes Metodològiques. Confederació de Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalunya (CCEAC). Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra, 12/06/2013.

Les habilitats dels estudiants del segle XXIPrograma d’activitats commemoratives dels 25 anys de l’Institut Torre del Palau.Terrassa, 14/05/2013.

Aprendre i ensenyar a l’era digitalCicle de conferències pedagògiques “Educar Avui”. Fundació Privada Reddis. Reus, 25/04/2013.

Consideracions sobre Educació i TICConferència al Col·legi Les AlzinesGirona, 18/04/2013.

Aprenentatge, participació i progrés educatiuIII Jornada d’Òrgans de Participació Escolar, Institut Municipal d’Educació de Tarragona.Tarragona, 25/02/2012.

Sabent el que sabem, com integrem educació i TIC? Conferència inaugural de les Jornades sobre Idees i criteris per utilitzar les TIC en la professió docent. Consejo General de Colegios de Doctores y Licenciados en Filosofia y Letras y en Ciencias, Col legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya. Girona, 1-2/04/2011.

Tecnologies digitals i ensenyament. Ponència davant del Consell Assessor per a la Societat de la Informació de la ciutat de Lleida. Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida. Lleida, 24/03/2011.

Tecnologies de la informació i auto-transformació del sistema educatiu: una aproximació al cas de Catalunya. Seminari de Recerca. Internet Interdisciplinary Institute (IN3), Universitat Oberta de Catalunya. Barcelona, 17/11/2010.

Els ordinadors a l’aula. Setena Jornada d’Ensenyament de les Matemàtiques. Societat Catalana de Matemàtiques (Institut d’Estudis Catalans), FEEMCAT, XEIX.Barcelona, 16/10/2010.

Ales i arrels. Reflexions sobre l’educació i el seu futur. Lliçó inaugural del Màster Universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària (Universitat Oberta de Catalunya –Universitat Pompeu Fabra). Barcelona, 6/10/2010.

Consideracions sobre l’educació a Catalunya i les TIC. Presentació de l’informe a la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País.Barcelona, 30/09/2010.

Visió, lideratge i canvi. Una reflexió sobre l’estructuració de les relacions educatives. Conferència inaugural de les jornades “Una mirada polièdrica a l’autonomia de centres”. Fòrum Europeu d’Administradors de l’Educació (FEAEC), Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra, 10/06/2010.

Compareixença sobre el Projecte de llei d’educació. Consideracions i propostes. Comissió d’Educació i Universitats del Parlament de Catalunya. Barcelona, 30/01/2009.

Les TIC a l’ESO. Resultats i conclusions de l’estudi SITES 2006 a Catalunya. 5è seminari d’avaluació educativa. Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.Barcelona, 20/10/2008.

Imaginar l’educació del segle XXI: fer bé les coses o fer coses millors? Conferència a formadors/es de la 43a Escola d’Estiu de l’Associació de Mestres Rosa Sensat.Barcelona, 26/06/2008. (Català)

Els reptes de la globalització i les seves implicacions educatives. Servei Educatiu del Garraf – Jornada d’inauguració del curs 2007-08.Vilanova i la Geltrú, 7/09/2007.

Les noves tecnologies a l’ensenyament: cal un canvi de metodologia? Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País. Barcelona, 12/04/2007.

Prospectiva en educació. Jornada Associació DIM. Col·legi de Doctors i Llicenciats de Catalunya. Barcelona, 14/12/2006.

Integració dels nous entorns tecnològics en l’educació. Congrés del Consell Internacional de Mitjans Educatius – “International Council for Educational Media” Conference (CIME-ICEM). Fundació Serveis de Cultura Popular, Palau Macaya, Barcelona, 22-24/11/1993.

Anuncio publicitario